reproduktory championy wystawy

GODZINY PRACY ZWIĄZKU:

wtorek, środa, czwartek

   16:00 - 19:00

zobacz dyżury sekcji


Przyjmowanie wpłat:

- bezpośrednio w kasie

- na konto bankowe

KONTAKT ZE ZWIĄZKIEM:

telefon/fax 81 532-75-50

e-mail: biuro@zk.lublin.pl